SweLoc Text AB är ett privatägt aktiebolag inriktat på företagsmarknaden

Historia

Företaget startades 2010. Sedan dess har omsättningen mer än tredubblats och vi har nu tre anställda samt ett litet nätverk av frilansare och språkexperter. Vi har valt att specialisera oss på översättning och lokalanpassning till svenska, främst från engelska. Vid förfrågan kan vi även hantera översättningar till svenska från tyska, franska, spanska, danska och norska.

Medarbetare

Yvonne Blomberg, yvonne.blomberg@sweloc.se
Ägare, 25 års erfarenhet från branschen

Martin Melkersson, martin.melkersson@sweloc.se
Projektledare och översättare

Hanna Ådin, hanna.adin@sweloc.se
Copy editor och översättare med en bakgrund som journalist

Henrik Öhrström, henrik.ohrstrom@sweloc.se
Projektledare och affärsutvecklare

Teknik

Vi har moderna översättningstekniska lösningar som vi ser som ett viktigt stöd för översättare och granskare, inte en ersättning.

Standarder och GDPR

Vi följer standarden SS-EN 15038:2006 för översättningstjänster. Det innebär bland annat att varje översättare ska vara kvalificerad för uppgiften, att alla texter granskas av en andra person samt att vi har ett system för spårbarhet och uppföljning. Vi har även en GDPR-policy som vi följer och som vi kan skicka på begäran.

Språket är vår huvudsak

info@sweloc.se | 08-40 90 98 98 | 073-650 04 80 | SweLoc Text AB | Kanalvägen 17 | 183 38 Täby