Tekniska översättningar och lokalisering med inriktning på IT, marknadsföring och telekom

Översättningar från ett sammansvetsat team

Vi utför översättningar till och från svenska av IT-relaterat material, marknadstexter, tekniska handböcker, e-kurser, webbsidor, appar, hjälptexter med mera på uppdrag av större och mindre företag

Analys av källtexten

Vem vänder sig texten till och vilka fackkunskaper kräver den?

Översättning

Dags för översättning som görs med specialverktyg som bevarar format, koder osv.

Granskning

Översättningen kvalitetssäkras och redigeras av en andra teammedlem

Teknisk kvalitetskontroll

Före slutleverans till kunden görs en extra kvalitetskontroll av texten med specialverktyg

Språket är vår huvudsak

info@sweloc.se | 08-40 90 98 98 | 073-650 04 80 | SweLoc Text AB | Kanalvägen 17 | 183 38 Täby