SweLoc Text AB är ett familjeföretag som erbjuder konsulttjänster med utgångspunkt i text och textbearbetning. 

Väl fungerande texter har både en hård och en mjuk sida. Med de här bilderna från vår hemort Täby vill vi visa att det handlar både om struktur och harmoni. Fotograf: Göran Blomberg

Yvonne Blomberg

har arbetat med teknisk översättning och anpassning i olika roller i över 30 år, och sedan 2010 på SweLoc. Numera vilar fokus på granskningar och bedömningar, däribland av maskinöversatt och AI-genererat material. Mindre översättningsuppdrag från engelska och tyska till svenska hanteras också emellanåt.

Kontakt: yvonne.blomberg@sweloc.se

Göran Blomberg

är statsvetare i grunden och har efter en mångårig karriär inom Kulturdepartementet och det statliga utredningsväsendet fortsatt att arbeta med analyser och rapporter för aktörer på kultur- och medieområdet. Det senaste uppdraget handlade om att kartlägga det litterära kretsloppet i en region.

Kontakt: goran.blomberg@sweloc.se